آزمایشگاه شرکت بتن بارز:

شرکت بتن بارز دارای آزمایشگاه مجهز بوده و در این آزمایشگاه به طور روتین آزمایش های زیر انجام میشود : 

آزمایش تست مصالح و دانه بندی:

این آزمایش به صورت روزانه و در زمان هایی که معدن شن و ماسه تغییر کرده باشد و یا محصول جدیدی تولید شده باشد  انجام میشود که در مرحله اول شامل دانه بندی کامل مصالح نخودی بادامی میباشد

 آزمایشهای مربوط به کنترل کیفیت سیمان:

این آزمایشها به طورمستقیم درشرکت بتن بارز انجام نمی‌شود و تنها از بونکرهایی که به شرکت ارسال میگردند نمونه گیری شده و در مکان مناسب و به صورت پلمپ شده نگهداری می‌شود که در صورت مشاهده هرگونه افت کیفیت بتن این نمونه ها از آرشیو خارج و برای تست های مقاومت فشاری وخواص شیمیایی به آزمایشگاه های معتبر یزد ارسال میگردد لازم به ذکر است طی توافق نامه ای با کارخانه سیمان تجارت حداقلی از کیفیت توسط این شرکت تضمین شده

آزمایشهای مرتبط با مقاومت فشاری بتن:

این آزمایش هاکه به درخواست مشتریان شرکت بتن بارز و به صورت رایگان برای آنها انجام میگیرد، به اینصورت انجام می‌شود که پس از ارسال بتن به پروژه در صورت درخواست مشتری از هر کدام از ماشین‌هایی که به پروژه ارسال شده اند نمونه گیری انجام میشود و قبل از ریختن نمونه درقالب کاغذ مربوط به اطلاعات آن نمونه توسط ناظر یا کارفرما امضا شده و در زیر بتن قرار میگیرد و در زمان‌ هایی که ناظر پروژه دستور می‌دهد که قاعدتا ًدر سنهای ۷ و ۲۸ روزه و یا یازده و ۴۲ روزه هستند این بتنها شکسته شده و مورد ارزیابی کیفی قرار می‌گیرند.

همچنان که در بالا ذکرشد نمونه گیری ازبتن های مشتریان به هرتعداد که لازم باشد و در هر پروژه بصورت کاملا رایگان برای مشتریان انجام شده ونتایج اعلام میگردد

آزمایش های مربوط به تحقیق وتوسعه :

این دسته از آزمایش ها که نمونه بتن را معمولاً در خود آزمایشگاه می سازیم مربوط به مواردی است که لازم است طرح اختلاطی تهیه گردد ویا زمانی که از طرح اختلاط های قبلی که برای تولید تهیه شده است چیزی تغییر کرده باشد به طور مثال چنانچه طرح اختلاط بتن ۳۵۰  که به صورت روتین درکارگاه با آن بتن ساخته میشود یکی از اجزای بتن دچار تغییر شوند مثالا رنگ آب در مخزن نگهداری آب تغییرکند ویا نوع مصالح یکه در پشت دستگاه تخلیه گردیده است به هر دلیل تغییر نماید و غیره ، فورا ًنمونه‌ی باد ر نظر گرفتن تغییرات جدید به وجود آمده در آزمایشگاه ساخته شده و بانمونه استانداردی که در شرایط قبلی ساخته شده بود مقایسه میگردد و چنانچه مشکل خاصی در نتایج آزمایش های گرفته شده وجودنداشتهباشدتولیدادامهپیدامیکند.

ازدیگر مواردی که در این دسته میتوان نامبرد طرح های اختلاطی است که از طرف مشتریان درخواست میگردد به طور مثال برای درجه حرارت های مختلف و فواصل مختلف پروژه تا کارگاه شرکت بتن بارز طرح های اختلاط متفاوتی در نظر گرفته میشود ، همچنین برای فونداسیون ستونها وسقف ها هر کدام با توجه به روانی،فاصله ، درجه حرارت و موارد دیگر طرح اختلاط جداگانه ای در نظر گرفته میشود که البته این موارد به در خواست مشتریان شرکت صورت میگیرد ودر غیر این صورت از طرح‌های اختلاف موجود در شرکت که قبلا ًتهیه شده است به صورت پیشفرض برای پروژه ها استفاده میگردد.

مورد دیگری که در این دسته قرار می‌گیرد آزمایش‌هایی است که برای افزایش مقاومت های نسبی لازم است نمونه هایی درآزمایشگاه ساخته شود به طور مثال زمانیکه میخواهیم طرح اختلاط را برای درصد های شن ماسه و بادامی به نحوی در نظر بگیریم که بالاترین مقاومت را داشته باشیم درصد های مختلف را در نظر گرفته و با آن به تنهایی جهت تست مقاومت فشاری می سازیم ودر نهایت بهترین حالت طرح را استخراج میکنیم

 

انتخاب روان کننده:

انتخاب روان کننده های مختلف برای پروژه های مختلف نیز یکی دیگر از مواردی است که لازم است به بتن درآزمایشگاه ساخته شود در اینگونه موارد بتن را در دو حالت با روان کننده تست میکنیم

در حالت اول درحالتی است که به اصطلاح به آن حالت پولی ثابت میگوییم در این حالت دونوع روان کننده ای که لازم است با هم سنجیده شوند را به اندازهی که مبلغ ثابت به بتن اضافه میکنیم به طور مثال ازهرکدام ۱۰۰۰ تومان وزن کرده و به بتن های مختلف اضافه میکنیم که در این صورت پس ازساخت دو نمونه روانی قبل از اضافه کردن روان کننده ، روانی بعد ازاضافه کردن روان کننده، حفظ اسلامپ توسط روان کننده ودر نهایت مقاومت فشاری بتن های ساخته شده را مقایسه کرده وروان کننده بهتر را انتخاب میکنیم . که این خدمات نیز میتواند درابتدای شروع هر پروژه انجام شده تا در انتخاب روان کننده به ناظر و کارفرما کمک نماید.

حالت دیگری که برای انتخاب روان کننده در شرکت انجام می‌شود این است که روان کننده ها را در حالت اسلامپ ثابت تست میکنیم در این حالت یک نمونه بتن ساخته و روان کننده را در هر حالت ازهرنوع به نحوی بدان اضافه میکنیم تا هر دو روان کننده بتن را از اسلامپی که هست به یک اسلامپ ثابت تبدیل کند به طور مثال نمونه ای میسازیم با اسلامپ ۷ را از هر نوع روان کننده مقداری به بتن اضافه میکنیم تا به تنهایی ما را از اسلامپ 7 به اسلامپ 11برسانند سپس هر دو بتن را که در اسلامپ ۱۱ هستند را ازجهت حفظ اسلامپ ، مقاومت نهایی و مشاهده این موضوع که دانه بندی از هم جدا نشده باشند تست کرده و سپس با در نظر گرفتن هزینه هر روان کننده برای اینکه اسلمپ را از ۷ به ۱۱ تبدیل کنند روان کننده برتر را انتخاب میکنیم